Partner projektu
[b]Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci[/b]

Partner se podílel na přípravě projektu. Vedení partnerské školy vysvětlilo své záměry učitelům, někteří z nich budou pracovat jako metodici - tvůrci výukových materiálů. Zároveň budou v rámci své běžné činnosti ověřovat výstupy projektu ve výuce, budou tak tvořit část cílové skupiny. Každý učitel přináší i část cílové skupiny žáků, která bude projektem podpořena. Jmenovitý seznam žáků není, ale tato skupina je jasně dána rozvrhem učitele. Učitelé projdou zaškolením na tvorbu ýukových modulů, které bude provedeno lektorem (celkem 2x8 hodin na jednu školu + konzultace). Partner se zavazuje, že během trvání projektu vytvoří min 6 nových ýukových modulů, doplněných o metodické listy. Partner se dále se zavazuje, že moduly bude používat ve výuce tak, aby za dobu trvání projektu podpořil min 250 žáků. Tento počet jasně vyplývá z rozvrhu učitele a počtu žáků ve třídě. Zdárný průběh projektu a řešení všech personálních problémů cílové skupiny bude zajišťovat místní koordinátor cílové skupiny (člen vedení školy) a při řešení technických problémů učitelům pomůže specialista ICT. V prostorách školy proběhne i pilotní ověření nových forem práce učitele se žáky - interaktivní používání ICT a zapojení nových výukových modulů . To proběhne tím způsobem, že telekomunikační služba propojí notebooky učitele a žáků a umožní, aby učitel dle svého metodického listu zapojil žáky aktivně do výuky. Tzn. že žáci budou mít v lavicích notebooky připojené ke školní síti a Internetu a na pokyny učitele pracovat s výukovými materiály, které mohou sami rozvíjet a upevňovat tak své vědomosti (vyhledávání informací, vyplňování kvízů a testů, prezentace domácích úloh apod.) Tam, kde to vybavení školy umožní, je možné tyto metody kombinovat např. s interaktivní tabulí, scannery, dataprojektory a dalšími ICT komponenty.

This article comes from Nové formy výuky s podporou ICT
http://noveformy.gjwprostejov.cz

The URL for this story is:
http://noveformy.gjwprostejov.cz/modules/content/index.php?id=3